• Doe 't zelf... maar niet alleen!

Lichamelijke gezondheid

Afasie/CVA groep Gemert en Eindhoven
Voor mensen en hun partner die na een CVA te kampen hebben met afasie

CVA-gehandicapten en partners
Mensen die een beroerte hebben gehad en hun partners

Inloophuis De Cirkel, voor mensen met kanker, Helmond e.o.
Voor mensen met kanker (of  kanker gehad hebben) en hun naasten

Inloophuis De Eik, voor mensen met kanker en hun naasten in de regio Eindhoven
Mensen met kanker en hun naasten en nabestaanden

Lymies
Voor mensen met Lyme

MS-contactgroep Deurne
Voor mensen die MS hebben en hun partner en/of directe familie

MS-contactgroep Helmond
Mensen die MS hebben en hun partner en/of directe familie in Helmond en de peelgemeenten

MS-Partnergroep

Voor partners van MS patiënten

NAH Young

Voor jongeren (18-35jr) met een Niet Aangeboren Hersenletsel

Trefpunt NAH

met een Niet Aangeboren Hersenletsel

Stichting Hoormij/N.V.V.S.
Slechthorenden, doof gewordenen, hun goedhorende partners en belangstellenden

 

 

 


Ik zoek een groep

Wat is zelfhulp?

Nieuws

Bijeenkomst NAH YOUNG

Bijeenkomst NAH YOUNG Maandag 5 februari is er weer een […]

Lees meer...