• Doe 't zelf... maar niet alleen!

Raad van Zelfhulp

logo raad
Raad@zelfhulpnetwerk.nl                                                                                   “De reis van je ziel
                                                                                                                                  Wat in jou zit, zit in mij
                                                                                                                                 Wat in mij zit, zit in jou”.

 

De Raad van zelfhulp is in 2010 opgericht en heeft als voornaamste taak het karakter van zelfhulp te bewaken en levendig te houden binnen de Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost Brabant.

Voor de Raad is het karakter van Zelfhulp:
Het samen delen van emoties en gevoelens als je in problemen verkeert of behoefte hebt aan contact.
Mensen met de zelfde problemen of situatie herkennen en erkennen deze emoties en gevoelens.
Hierdoor is er begrip, steun en vertrouwen. Door het delen van deze ervaringen kun je weer groeien in je herstelproces. De eigen regie weer in handen nemen.

 

Zelfhulp is geen reguliere hulp of zorg. Meer en meer verovert zelfhulp een eigen plek in de zorgketen. Het bewaken van de kracht van zelfhulp doet de raad door contact te houden met de zelfhulpgroepen en hun behoeften en wensen voortdurend te inventariseren. Ook wil de Raad een schakel zijn tussen de groepen en het bestuur om het bestuur vervolgens te adviseren over die wensen en de initiatieven van de groepen. De Raad wil er op toe zien dat allen, die betrokken zijn bij de Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost Brabant, de eigenheid van zelfhulp herkennen en erkennen.

De eindverantwoordelijkheid van de Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost Brabant ligt uiteraard bij het bestuur, maar de Raad van zelfhulp heeft een belangrijke adviserende stem in de kerntaken van de Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost Brabant. De Raad en de zelfhulpgroepen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en hebben elkaar nodig. Elkaar inspireren, nieuwe ideeën uitwisselen en uitwerken met respect voor ieders kracht en eigenheid. Ieder vanuit zijn eigen achtergrond en samen zoekend naar een passende oplossing. Diverse leden van de Raad van zelfhulp nemen deel aan verschillende vormen van overleg om de communicatie tussen alle betrokkenen op een hoog peil te houden.

 

Kom met jullie ideeën, wensen en behoeften. Met zorg kijken we er samen naar.

U kunt ons bereiken via raad@zelfhulpnetwerk.nl of vraag de medewerkers op kantoor.


Ik zoek een groep

Wat is zelfhulp?

Nieuws

Bijeenkomst voor mensen met multiple sclerose (MS)

Heeft jouw partner of heb jijzelf MS en wil je […]

Lees meer...

For English click here