• Doe 't zelf... maar niet alleen!

Seks en/of liefdeverslaving (S.L.A.A.) Vrouwengroep

Anonieme seks- en liefdeverslaafden is een gemeenschap van mannen en vrouwen gebaseerd op het model van de Anonieme Alcoholisten die een gemeenschappelijk probleem hebben, namelijk een obsessie met seks en of liefde. Met het Twaalf Stappen programma tot herstel proberen zij een manier van leven te vinden van niet meer in beslag wordt genomen door een overdreven behoefte aan seks- en of liefde. Nuchterheid betekent terugkeer van keuzevrijheid, geestelijke gezondheid en persoonlijke waardigheid. In S.L.A.A. identificeert eenieder de voor hem/haar specifieke en relevante verslavende gedragingen en wordt nuchterheid bereikt door dit gedrag, per dag, op te geven.

Door een eenvoudig programma te volgen dat voor en reeks van mannen en vrouwen succesvol is gebleken, kunnen wij herstellen. Om de vernietigende gevolgen van seks- en liefdeverslaving tegen te gaan spreken wij vijf hoofdbronnen aan: nuchterheid, sponsorschap en bijeenkomsten, de stappen, dienen, en tot slot spiritualiteit.  In S.L.A.A. leren wij de realiteit te accepteren dat wij deze verslaving hebben en het idee los te laten dat wij die met succes onder controle kunnen krijgen op basis van onze eigen wil alleen. Toegevend dat wij machteloos staan tegenover deze aandoening, stoppen wij met ons verslavingsgedrag, richten ons tot een macht groter dan wijzelf om ons te leiden, maken het goed waar wij anderen kwaad hebben gedaan en bouwen het leven weer op, fysiek, mentaal, spiritueel en emotioneel.

Dit betreft een groep voor alleen vrouwen!

De bijeenkomsten van deze groep zijn in Den Bosch.

Het is een open groep, dus je kunt zonder aanmelding gelijk aansluiten. Deelname is gratis.


Voor wie:

Vrouwen die verlangen te stoppen met het uitoefenen van een gedragspatroon van seks en/of liefdeverslaving waarin relaties of seksuele activiteiten in toenemende mate destructief geworden zijn voor de loopbaan, het gezinsleven en het gevoel van zelfrespect.

Hoe werkt het:

Bijeenkomsten zijn iedere dinsdagavond tussen 19:30 en 20:30 uur bij het Steunpunt Zelfhulp, Sonniusstraat 3 in Den Bosch.

S.L.A.A. intergroep Nederland
Postbus 59539
1040 LA Amsterdam
Tel.: 06-55 50 66 90
Web: www.slaa-nederland.nl
E-mail: info@slaa-nederland.nl

Contact:

Stichting Zelfhulpnetwerk Zuidoost-Brabant
T: 040-2118328
E: eindhoven@zelfhulpnetwerk.nl
of vul het contactformulier in via de pagina Contact.

Ik zoek een groep

Wat is zelfhulp?

Nieuws

Bijeenkomst voor mensen met multiple sclerose (MS)

Heeft jouw partner of heb jijzelf MS en wil je […]

Lees meer...

For English click here