ABOUT YOU(TH) is een nieuwe groep voor jongeren die kampen met psychische en/of verslavingsproblematiek in de leeftijd tot 30 jaar.

ABOUT YOU(TH) brengt jongeren bij elkaar. Jongeren die hetzelfde hebben meegemaakt begrijpen vaak beter waar je mee worstelt dan jongeren die niet dezelfde ervaringen hebben. Door je problemen met lotgenoten in de groep te delen weet je dat je niet de enige bent, maar kun je ook praten over alle mogelijkheden die er wel zijn en hoe je krachtiger in het leven kunt staan.

We delen ervaringen die jou bezig houden met het doel om ermee te leren omgaan, het te accepteren of los te laten. Hierbij staan vertrouwen en acceptatie centraal. We vinden het belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn. Het is aan jou wat je met de groep deelt.
Wat tijdens de bijeenkomsten met elkaar gedeeld wordt, blijft in de groep.
De invulling van de avonden wisselt. De ene keer praten we met elkaar over wat er is veranderd of gebeurd in de afgelopen periode. Een andere keer werken we met een thema of een onderwerp waar behoefte aan is vanuit de groep.

ABOUT YOU(TH) komt één keer in de twee weken op de maandagavond in Eindhoven bij elkaar.

Voor meer informatie of aanmelden kunt u contact opnemen met Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant. Tel: 040-2118328 of info@zelfhulpnetwerk.nl