Privacy

U kunt de website van het Zelfhulp Netwerk vrij bezoeken en daarbij informatie raadplegen over onze stichting. U hoeft hierbij geen persoonlijke gegevens te verstrekken. Alleen als u zich inschrijft op onze nieuwsbrief, het contactformulier invult of informatie aanvraagt, moet u uw persoonsgegevens invullen. Telkens als u persoonlijke informatie verstrekt, zal het Zelfhulp Netwerk ze behandelen in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens.

Vertrouwelijke verwerking van persoonsgegevens

De persoonlijke gegevens die het Zelfhulp Netwerk verzamelt, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. Het bestand kan alleen maar geraadpleegd worden door een beperkt aantal personen in dienst van het Zelfhulp Netwerk, die deze informatie nodig hebben voor de uitoefening van hun functie.
De informatie wordt alleen voor interne doeleinden verwerkt en niet doorgegeven aan derden. Op onze website www.zelfhulpnetwerk.nl en www.zelfhulpvoorjongeren.nl kunt u een contactformulier invullen om bijvoorbeeld een vraag te stellen of om u aan te melden voor een groep. Als u het contactformulier invult en verstuurt, ontvangen wij naast uw vraag:
• uw naam;
• uw e-mailadres;
• uw telefoonnummer.
Als u solliciteert op een vacature, noteren wij de volgende gegevens:
• uw aanhef;
• uw voornaam;
• uw achternaam;
• uw woonplaats;
• uw telefoonnummer;
• uw e-mailadres.
En daarnaast alles wat u zelf vermeldt in uw sollicitatiebrief en CV.

Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de gegevens die het Zelfhulp Netwerk over u geregistreerd heeft in te zien. Onnauwkeurige of onvolledige gegevens kunt u laten corrigeren. Bovendien kunt u op elk moment vragen dat uw persoonsgegevens uit onze databank verwijderd worden. Onderaan elke nieuwsbrief die u van het Zelfhulp Netwerk ontvangt, vind u een link om u uit te schrijven voor de nieuwsbrief.

Recht op rectificatie

Indien gegevens fout zijn doorgegeven, veranderd of verwerkt, dan moet het Zelfhulp Netwerk deze aanpassen als hier om wordt gevraagd.

Recht op het indienen van een klacht

Als iemand een klacht wil indienen, dan gaat dat via Autoriteit Persoonsgegevens.
Het is niet mogelijk om anoniem een klacht in te dienen. Houdt u er rekening mee dat uw persoonsgegevens in het kader van een klachtenprocedure door de Autoriteit Persoonsgegevens gebruikt kunnen worden richting de organisatie waar uw klacht over gaat. Het is wel mogelijk om anoniem een tip te geven.

Neem eerst zelf contact op met de organisatie waar uw klacht over gaat. Komt u er samen niet uit dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
U kunt de klacht na het indienen niet online raadplegen. Sla daarom voor uw eigen administratie het formulier op of maak er een print van voordat u deze pagina afsluit. Na het afsluiten van deze pagina zijn de gegevens die u heeft ingevuld niet meer beschikbaar.
Als u vermoedt dat uw persoonsgegevens zijn verwerkt op een manier die in strijd is met de privacywet, dan kunt u een privacy klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Zij nemen iedere klacht in behandeling. De manier waarop ze dat doen verschilt per klacht. U ontvangt altijd een reactie van de AP op uw klacht.

Twijfelt u of u een klacht wilt of kunt indienen bij de AP, bel dan eerst via het gratis telefoonnummer 088 – 1805 250.

Recht op het stoppen van het gebruik van gegevens

De persoon waarvan de gegevens bij het Zelfhulp Netwerk opgeslagen liggen mag aangeven dat hij niet meer wil dat deze gegevens worden gebruikt.

Gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van ‘cookies’. Dit zijn kleine stukjes informatie die via uw browser worden doorgestuurd en bewaard op de harde schijf van uw computer of uw mobiele toestel. Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website. U kunt uw browser zodanig instellen dat u een waarschuwing krijgt telkens als cookies worden aangemaakt. Deze informatie wordt enkel gebruikt om bepaalde trends inzake websitebezoek te analyseren en onze website nog beter af te stemmen op de noden van onze bezoekers.

Het gebruik van Google Analytics

Deze website doet beroep op Google Analytics: dit is een gratis website-analysedienst van Google. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres), wordt overgebracht naar servers van Google in de Verenigde Staten waar ze worden opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-uitbaters en om andere internetdiensten aan te bieden. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens?

Stichting Zelfhulp Netwerk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op: eindhoven@zelfhulpnetwerk.nl

Meer info?

Contacteer eindhoven@zelfhulpnetwerk.nl indien u uw persoonsgegevens wilt inkijken of indien u meer informatie wenst over ons privacy beleid.

Telefoon

040-2118328

E-mail

eindhoven@zelfhulpnetwerk.nl

Hoofdlocatie (Eindhoven)

Pastoriestraat 147
5612 EK Eindhoven

Tel: +31 (0)40-2118328
E-mail: eindhoven@zelfhulpnetwerk.nl

Kvk 41091705
RSIN 009710115

Dependance (Helmond)

Molenstraat 74A
5701 KH Helmond

Tel: +31 (0)492-476062
E-mail: helmond@zelfhulpnetwerk.nl

Inloop (Best)

Zonnewende 173
5683 AB Best

Tel: +31 (0)6-19519321
E-mail: best@zelfhulpnetwerk.nl