Groepen voor lichamelijke gezondheid

Afasie/CVA 
Voor mensen en hun partner die na een CVA te kampen hebben met afasie.

Hoormij/N.V.V.S (Stichting)
Voor slechthorenden, doof gewordenen, hun goedhorende partners en belangstellenden.

Inloophuis De Cirkel, voor mensen met kanker, Helmond e.o.
Voor mensen met kanker (of kanker gehad hebben) en hun naasten.

Inloophuis De Eik, voor mensen met kanker en hun naasten in de regio Eindhoven
Voor mensen met kanker en hun naasten en nabestaanden.

Multiple Sclerose (MS)
Voor mensen die MS hebben, hun partner en/of directe familie.

NAH YOUNG
Voor jongeren (18-35jr) met een Niet Aangeboren Hersenletsel.

Trefpunt NAH Best
Voor volwassenen met een niet-aangeboren hersenletsel. De bijeenkomsten zijn in Best.

Gezond verstand (Kookgroep NAH)
Eetclub voor mensen met een Niet Aangeboren Hersenletsel.