DONEREN

Home/Doneren

ANBI Status

Het Zelfhulp Netwerk is met ingang van 2018 een instelling die wordt erkend als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).
Dit betekent voor u dat uw giften aan de Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant fiscaal aftrekbaar zijn.
Ook bestaat de mogelijkheid om een jaarlijks periodieke gift te doen zonder dat er een drempel wordt gehanteerd in het bedrag dat u mag aftrekken van uw inkomen.
Naast de mogelijkheid om een gift aan de stichting te doen is het ook mogelijk om stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant een legaat (schenking middels testament) te verstrekken. Op deze wijze komt uw bijdrage 100% ten goede aan de stichting en bent u ook na uw overlijden van betekenis voor de stichting.

Indien u een gift wil doen:

U kunt uw bedrag overmaken naar:
STICHTING Zelfhulp Netwerk Zuidoost Brabant
NL73 RABO 0156 4504 29
Vermeldt in de omschrijving “donatie”.

Voor uw belastingaangifte:
Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN) van de stichting = 009710115

ANBI

LAATSTE NIEUWS