P.T.S.S. DOOR KINDERMISHANDELING

PTSS door kindermishandeling

Het heftige trauma dat je als kind hebt meegemaakt behoort tot je leven. Over veel belevenissen uit je leven kun je gemakkelijk met anderen praten, maar een trauma door kindermishandeling is niet voor iedereen herkenbaar of voor te stellen hoe het voor jou moet zijn geweest en wat voor impact het op je leven heeft gehad. Je verhaal doen bij lotgenoten betekent dat je verhaal wordt begrepen. Je zult (h)erkenning, begrip, empathie en steun ervaren. ‘Een half woord’ is vaak al voldoende.

Zoek een groep in onderstaande categorieën.

lichamelijke gezondheid
geestelijke gezondheid
verslaving herstel
overig cultuureigen