VRIJDAGGROEP VOOR MENSEN MET EEN PSYCHIATRISCHE ACHTERGROND

Home/Geestelijke gezondheid/Vrijdaggroep voor mensen met een psychiatrische achtergrond

Vrijdaggroep voor mensen met een psychiatrische achtergrond

De vrijdaggroep is een contactgroep van en voor mensen met een psychiatrische achtergrond.

Wat wij graag samen willen:
Educatieve en recreatieve activiteiten zijn het middel om te komen tot een goed lotgenotencontact.
Door samen bezig te zijn ontstaan er gesprekken over elkaars situaties en problematiek.
De gesprekken bieden veel steun aan iedereen. Bevorderen van sociale contacten, het uitwisselen van ervaringen, het leren omgaan en onderhouden van contacten en relaties binnen de groep.

Zoek een groep in onderstaande categorieën.

lichamelijke gezondheid
geestelijke gezondheid
verslaving herstel
overig cultuureigen