In de maand maart hebben een aantal belanghebbenden de cursus ‘Hoe start ik een Zelfhulpgroep’ gevolgd. Dit betreft een training van twee dagen waarin de deelnemers handvatten krijgen aangereikt hoe zij een groep kunnen begeleiden.
Alle deelnemers hebben de cursus met goed gevolg afgerond.
Bent u ook voornemens om een groep starten? Het Zelfhulp Netwerk ondersteunt u daarin en denkt met u mee hoe dit te realiseren. Tevens is er in mei weer een mogelijkheid om aan een volgende training deel te nemen.

Voor meer kunt u contact: https://www.zelfhulpnetwerk.nl/contact/