LICHAMELIJKE GEZONDHEID

lichamelijke gezondheid

Lichamelijke gezondheid

Chronische pijn
Voor mensen met chronische pijnklachten.

CVA/NAH café
Voor mensen en hun partner die na een CVA te kampen hebben met afasie.

Hoormij/N.V.V.S (Stichting)
Voor slechthorenden, doof gewordenen, hun goedhorende partners en belangstellenden.

Inloophuis De Cirkel, voor mensen met kanker, Helmond e.o.
Voor mensen met kanker (of kanker gehad hebben) en hun naasten.

Inloophuis De Eik, voor mensen met kanker en hun naasten in de regio Eindhoven
Voor mensen met kanker en hun naasten en nabestaanden.

Multiple Sclerose (MS)
Voor mensen die MS hebben, hun partner en/of directe familie.

NAH Eindhoven
Voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel.

NAH Son
Voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel.

NAH Veldhoven
Voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel.

NAH YOUNG
Voor jongeren (18-35jr) met een niet-aangeboren hersenletsel.

Parkinson oefengroep PWR
Bewegen op muziek voor mensen met Parkinson. De bijeenkomsten zijn in Best.

De Parksmashers
Badminton voor mensen met Parkinson. De bijeenkomsten zijn in Best.

Post-COVID
Voor mensen met long-COVID en daaraan gerelateerde klachten.

Trefpunt NAH Best
Voor volwassenen met een niet-aangeboren hersenletsel. De bijeenkomsten zijn in Best.

Gezond verstand (Kookgroep NAH)
Eetclub voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel.