NEDERLANDSE VERENIGING VOOR SLECHTHORENDEN (NVVS) AFD. EINDHOVEN E.O.

Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden (NVVS) afd. Eindhoven e.o.

Wat willen wij graag samen:
Het behartigen van (in de meest uitgebreide zin) belangen van slechthorenden, doofgewordenen, Menière- en Tinnituspatiënten. We geven voorlichting over slechthorendheid aan goedhorenden, zowel aan individuen en groepen als binnen opleidingen. Daarnaast begeleiden we slechthorenden bij het leren omgaan met hun handicap en hen informeren/adviseren over technische hulpmiddelen.

Zoek een groep in onderstaande categorieën.

lichamelijke gezondheid
geestelijke gezondheid
verslaving herstel
overig cultuureigen