PERSIAN EINDHOVEN

Home/Overig en cultuureigen/Persian Eindhoven

Persian Eindhoven

Wat willen wij graag samen:
De groep is voor vrouwen van Iraanse afkomst.

Samen ervaringen uitwisselen over hoe te leven in twee culturen. We organiseren bijeenkomsten waarin vrouwen elkaar ondersteunen door middel van het uitwisselen van ervaringen en het (h)erkennen van situaties. Door middel van activiteiten komen we tot een goed lotgenotencontact.

Zoek een groep in onderstaande categorieën.

lichamelijke gezondheid
geestelijke gezondheid
verslaving herstel
overig cultuureigen

LAATSTE NIEUWS