OUDERS VAN THUISZITTENDE KINDEREN

Ouders van thuiszittende kinderen

Wij zijn ouders van kinderen die, om wat voor reden dan ook, niet naar school gaan.

Je zoon/dochter is uitgevallen of dreigt langdurig uit te vallen op school. Je zit als ouder met allerlei vragen: Hoe kan dit gebeuren? Hoe nu verder? Wat betekent dit voor zijn/haar toekomst?
Daarnaast zit je met verdriet, een gevoel van falen, angst, frustraties en heb je last van onbegrip vanuit je omgeving.
Uitval van een kind op school treft een geheel gezin. Zeker als je kind wil wel naar school wíl maar dit niet kan. Om welke reden dan ook.

Zoek een groep in onderstaande categorieën.

lichamelijke gezondheid
geestelijke gezondheid
verslaving herstel
overig cultuureigen