Onze partners

Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant werkt samen met diverse partners.

Omdat wij geen bekendheid kunnen geven aan zelfhulp zonder de samenwerking met verschillende netwerkpartners, vinden wij het belangrijk deze partners te benoemen.
Wij zijn trots op de samenwerking die we met deze organisaties hebben en willen zo goed mogelijk doorverwijzen wanneer wij dit nodig achten.
Hieronder vindt u de logo’s van de verschillende samenwerkingsorganisaties. Indien u daar op klikt komt u op de pagina van de desbetreffende organisatie.

Netwerk partners

Drukwerk

Netwerk partners Informele Zorg

Onderwijs partners

Partners in het huis voor de Informele Zorg

Samenwerkende locaties

Gemeenten

Facilitaire partners