Stichting C-Support en het Zelfhulp Netwerk verzorgen een informatiebijeenkomst

Corona beheerst al twee jaar de wereld. De gevolgen kunnen groot zijn. Een alsmaar groter wordende groep houdt er blijvende schade aan over.

Donderdag 8 maart wordt een informatiebijeenkomst voor longcovid-patiënten gehouden.
In deze bijeenkomst zal worden gepeild of er behoefte is aan een zelfhulpgroep.
Doel daarvan is het vinden van steun aan elkaar, informatie uitwisselen, elkaar helpen door de wirwar van regels en onbegrip.

Wil je meer informatie of heb je belangstelling voor deze groep?
Neem dan contact op met het Zelfhulp Netwerk door:
– te bellen met 040-2118328
– te mailen naar info@zelfhulpnetwerk.nl
– het invullen van het contactformulier

Wij verzoeken je te vermelden dat het om de longcovid bijeenkomst gaat zodat wij je gericht kunnen helpen.