Zelfhulpgroep PTSS/ HSP heeft ruimte voor nieuwe deelnemers

Deze groep is specifiek voor hoogsensitieve mensen met een post traumatische stress stoornis.
Mensen die zeer gevoelig zijn, worden doorgaans hoogsensitief of hooggevoelig genoemd. HSP is een onderdeel van iemands persoonlijkheid. Dit zijn mensen die doorgaans heftig reageren op prikkels en emoties snel kunnen oppakken. Ook hebben ze een hoog ontwikkeld inlevingsvermogen. PTSS wordt door een persoon met HSP intens beleefd en diepgaand en gevoelsmatig verwerkt.

Voor wie?
Deze gemengde groep helpt je om je HSP in relatie tot PTSS beter te begrijpen onder andere door elkaar te spiegelen en klankbord te zijn voor de ander.
Daarmee begrijpen we onze emoties helderder, wat helpt om deze te reguleren. In de groep kun je gaan onderzoeken en (h)erkennen wat je nodig hebt. We willen elkaar inspireren met voorbeelden vanuit eigen ervaringen. Het samen delen van ervaringen om krachtiger te worden. Het vermogen tot zelfreflectie is hierbij wenselijk. Dit vanuit de basisvoorwaarden; gelijkwaardigheid, respect, rust, vertrouwen en veiligheid.

Hoe het werkt?
De groep komt éénmaal in de twee weken op de vrijdagmiddag bij elkaar.
De bijeenkomsten zijn in Eindhoven.

Wil je meer informatie of heb je belangstelling voor deze groep?
Neem dan contact op met het Zelfhulp Netwerk door:
– te bellen met 040-2118328
– te mailen naar info@zelfhulpnetwerk.nl
– het invullen van het contactformulier

Wij verzoeken je om de naam van de groep te vermelden zodat wij je gericht kunnen helpen.